Funkcjonowanie szamb betonowych w świetle prawa

Z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika, że każda nieruchomość musi być podłączona do kanalizacji. Jeśli posesja znajduje się w rejonach, gdzie kanalizacji nie ma, właściciel zobowiązany jest podłączyć ją do szamba, czyli bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe. Jakie wymagania formalne wiążą się z budową i usytuowaniem szamba?

Rodzaje szamba

Kilkanaście lat temu szamba wykonywane były samodzielnie, z betonowych kręgów. Sprawiały jednak problemy z utrzymaniem szczelności, głównie w miejscach złączeń. Obecnie najczęściej stosuje się gotowe szamba z betonu. Istnieje możliwość ich samodzielnego wykonania, ale z uwagi na konieczność dobrego zaizolowania spoin, najlepiej pracę zlecić doświadczonym fachowcomm. Zaletą szamb betonowych jest możliwość przeprowadzenia prac na podstawie indywidualnego projektu. Ich kształt i rozmiar zbiornika można dopasować do posiadanego na działce miejsca. Trwałość takiego szamba zależy od rodzaju zastosowanego betonu. Zbiorniki betonowane na miejscu budowy mogą mieć jedną lub dwie komory, oddzielone płytą przelewową. Przy krawędzi płyty musi znajdować się otwór o odpowiedniej średnicy. Szamba betonowe są bardzo proste w montażu, nie trzeba ich kotwić ani dociążać, a duża masa sprawia, że idealnie osadzają się w gruncie.

Przepisy dotyczące szamb betonowych

Wszystkie przepisy dotyczące budowy i usytuowania szamb znajdują się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nim szambo może być usytuowane tylko na działkach bez dostępu do sieci kanalizacyjnej. Szambo o pojemności do 10 metrów sześciennych może powstać bez pozwolenia na budowę. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe muszą mieć nieprzepuszczalne dno i ściany oraz szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości. Muszą być również wyposażone w odpowietrzenie. Zgodnie z przepisami szambo na działce może znajdować się nie bliżej niż 15 metrów od studni z wodą pitną oraz 1,5 metra od rurociągów z wodą i gazem i co najmniej 0,8 metrów od przewodów elektrycznych. Odległości szamba od drzwi, okien i granic działki są różne i zależą od wielkości zbiornika. Wszystkie przepisy najlepiej zna producent szamb betonowych Solidszamba. W zabudowie jednorodzinnej, w przypadku zbiornika o pojemności do 10 metrów sześciennych odległość pokryw i wylotów wentylacji od okien i drzwi pomieszczeń, w których przebywają ludzie, musi wynosić 5 metrów oraz 2 metry od granicy działki. Jeśli zbiornik na nieczystości ciekłe ma pojemność między 10 a 50 metrów sześciennych, jego odległość od okien i drzwi powinna wynosić 30 metrów, 10 metrów od drogi oraz 7,5 metra od granicy działki. Zbiorniki o pojemności powyżej 50 metrów sześciennych wymagają specjalnej ekspertyzy technicznej zatwierdzonej przez wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top
Dokonujemy darmowej wyceny. Zadzwoń 880 363 323